ver.   RO  HU  

Prezentare
Organizare
Conducere
Regulament

Dialog Social
Familie
Servicii sociale
Raporturi de Munca
Formare Profesionala
Persecutati Politici
Informatii Publice
Declaratii de avere
Declaratii de interese

Ajutor de încălzire

Achizitii publice

Statistici
Rapoarte
Mass Media
Anunturi

Prezentare : Prezentare

Direcția de Muncă și Protecție Socială este organizata si functioneaza in baza Hotararii Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.


Direcția de Muncă și Protecție Socială este instituție publică cu personalitate juridică, finanțată de la bugetul de stat.


Directia de Munca si Protectie Sociala este serviciu public deconcentrat al ministerului - asigura în teritoriu aplicarea unitara a legislatiei muncii, protectiei sociale, asistentei sociale si familiei.


Directia de Munca si Protectie Sociala îndeplineste urmatoarele atributii:* Organizeaza si coordoneaza activitatile de asistenta sociala la nivel judetean;

* Colaboreaza cu organizatiile non-profit care au ca obiect de activitate protectia sociala;

* Sprijina agentii economici si unitatile bugetare în vederea aplicarii corecte si concrete a legislatiei în domeniul salarizarii, normarii muncii, încheierii contractelor colective de munca;


* Sprijina actiunea de negociere a contractelor colective de munca ; inregistreaza si organizeaza evidenta acestora ;

* Asigura aplicarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr.129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata si a Hotararii de Guvern nr.522/2003 pentru aprobarea Normelor de aplicare a ordonantei;

* Exercita in conditiile prevazute de lege, concilierea si arbitrajul in cazul conflictelor de interese ;

* Asigura in teritoriu aplicarea politicilor si strategiilor Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale;

* Distribuie bilete de odihna persoanelor îndreptatite pe baza solicitarilor acestora, în cotele stabilite prin ordin al ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse.

Actele legislative în baza căreia functionează Direcția de Muncă și Protecție Socială a Județului Harghita

Hotărârea Guvernului Nr.11/16.01.2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale. publicat în Monitorul Oficial partea I nr.41/23.01.2009_____________________________________________IMPORTANT - NOUTĂȚI
_____________________________________________
Ultima actualizare :20 OCTOMBRIE 2009

_____________________________________________


Buna Ziua ! Va comunicam adresele de e-mail al DMPS HARGHITA :

OFFICIAL : dmpshr@dgmsshr.ro
DIRECTOR: director@dgmsshr.ro / lasloadrian@dgmsshr.ro
SECRETARIAT : secretariat@dgmsshr.ro
RESURSE UMANE: resursehr@dgmsshr.ro
CONTABILITATE: contabilitate@dgmsshr.ro
LEGISLATIE: legis@dgmsshr.ro
RELATII CU PUBLICUL: relpublic@dgmsshr.ro

_____________________________________________Prin prezenta, vă punem la dispoziție informațiile necesare pentru întocmirea și depunerea documentației de solicitare a subvenției de la bugetul de stat, pentru anul 2010, în baza Legii nr. 34/1998


Acreditarea furnizorilor de servicii sociale

Furnizori de servicii sociale acreditati_____________________________________________

Instalare font pt.vizualizare legiVizitatorii

aluminum furniture
CounterCreated by DirectWeb in 2003 (c) All Rights Reserved.