ver.   RO  HU  

Prezentare
Organizare
Conducere
Regulament

Dialog Social
Familie
Servicii sociale
Raporturi de Munca
Formare Profesionala
Persecutati Politici
Informatii Publice
Declaratii de avere
Declaratii de interese

Ajutor de încălzire

Achizitii publice

Statistici
Rapoarte
Mass Media
Anunturi

Informatii Publice : Acreditarea furnizorilor de servicii. sociale

I. ACREDITAREA FURNIZORILOR DE SERVICII SOCIALE


În conformitate cu prevederile art. 11 alin. 4 și 6 din .Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale , publicat în Monitorul Oficial nr. 619 din 30 august 2003, modificat și completat prin Legea nr. 515 din 28 noiembrie 2003 și art. 3 alin. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1024/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, precum și a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale , publicat în Monitorul Oficial nr. 682 din 29 iulie 2004, începând cu1 ianuarie 2005 furnizorii de servicii sociale pot solicita acreditarea pentru serviciile pe care le prestează.Dosarul de acreditare va cuprinde următoarele acte:

1. Cerere de acreditare , completat și semnat.

2. Formular de autoevaluare necesar conform art. 22 din H.G. nr. 1024/2004, pentru verificarea respectării standardelor de calitate prevăzute de Ordinul nr. 383 din 6 iunie 2005 pentru aprobarea Standardelor obligatorii de calitate privind serviciile sociale specializate din România, furnizate în sistem public, privat și parteneriat public-privat.

3. Documente justificative – conform Anexa 2 la H.G. 1024/2004.

II. MONITORIZAREA ACTIVITATII DE FURNIZARE DE SERVICII SOCIALE1. Contract pentru acordarea de servicii sociale, incheiat de serviciile publice de asistenta sociala cu furnizorii de servicii sociale2. Contract pentru acordarea de servicii sociale, incheiat de furnizorii de servicii sociale, acreditati conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale3. Structura Generală a Dosarului de Acreditare4. Dosarul de Acreditare

Created by DirectWeb in 2003 (c) All Rights Reserved.